2023-03-25
Second Hand Shopping av kläder

Second hand

Second hand är ett engelskt uttryck som, fritt översatt, betyder ”i andra hand”. Det här begreppet omfattar begagnade eller använda varor. Just kläder var lite av pionjärer i det här sammanhanget och där ingår förstås skjortor. Det här är en handel som vuxit enormt de senaste årtiondena och den kommer att fortsätta att växa. Vad är då orsaken till detta fenomen?

Först och främst är det så att konsumenterna har blivit mer medvetna om var produkten kommer ifrån och var den hamnar när de är klara med den. Här spelar givetvis miljön en stor roll. Sedan finns det en enkelhet i det här konceptet. Alla människor förstår skillnaden mellan ”ny” och ”använd”. För en företagare behöver man exempelvis inte råvaror, ingen tillverkning samt att själva kedjan innan produkten är på plats blir obefintlig. Det finns så klart utmaningar även i detta (lagning, varumärkesäkthet och så vidare), men fördelarna övervinner nackdelarna klart.

Varumärken och second hand

En annan aspekt på detta som man ska komma ihåg är att den förbättrar tillgängligheten för ett varumärke. För ett flertal låginkomsttagare kan det vara en omöjlighet att skaffa ett par nya märkeskläder. Men i det fallet kan man få det näst bästa. Det här är viktigt att komma ihåg. Enligt undersökningar på senare år så handlar ungefär hälften av alla svenskar begagnat (detta gäller då på nätet!). I en nyligen genomförd studie förutspår man att tillväxten av återförsäljning av begagnade produkter kommer att stå för nästan 15 % av marknaden! Det här gäller då för kläder, skor och accessoarer under 2024.

Om vi utvecklar resonemanget med varumärken lite ytterligare, så finns idag ett flertal stora märken som utnyttjar just detta med second hand. Man gör olika saker för att hålla sina produkter på marknaden längre. Det kan, till exempel, handla om att lära kunderna att reparera grundläggande skador på sitt plagg. Att reparera sina egna produkter är också ett sätt på samma tema. Slutligen kan man erbjuda modeller för inbyten, renovering eller återförsäljning. Här kommer vi tillbaka till det vi nämnde tidigare: Sådana företag tilltalar många kunder idag.

Lite kuriosa i sammanhanget är att under Covid 19-pandemin så fick second hand-butikerna in betydligt mer varor än normalt. Förmodligen är det så att under denna period har människor haft mer tid att rensa ut onödiga saker i sitt hem.

Historien om second hand

Hur kom då idén med second hand till? Ja, man kan lugnt säga att det inte är något nytt! Den ursprungliga tanken med second hand sträcker sig tillbaka ända till medeltidens dagar. På grund av både tiden och resurserna som som man behövde för tillverkningen av olika plagg så var det inte helt lätt att komma över kläder innan industrialiseringen började.

Kläderna under denna tid var därför ofta skräddarsydda och ägaren bar dem under många, många år. När kläderna inte längre passade ägaren gick de ofta i arv till nästa generation i familjen. Det kunde till och med förekomma att använda klädesplagg fungerade som valuta i olika sammanhang. Under tidsperioden renässansen kunde tjänarna sälja överblivna kläder, tillhörande sin husbonde, till bönder.

Det här beteendet gjorde sålunda att en marknad till slut växte fram, en marknad som vi i våra dagar kallar för just – second hand.